Sebeobrana pro teenagery – příměstský tábor Brno

12. – 16. srpna 2019, chystáme pro věkovou skupinu 13. – 18. let příměstský tábor sebeobrany.

Program tábora:

Úvod do problematiky sebeobrany. Probereme to, jak konflikt vzniká, jak si útočníci vybírají své cíle, jak kontrolovat svůj osobní prostor, jak slovně deeskalovat konflikt a jak bojovat, pokud není možné ukončit konflikt jiným způsobem. Budou zmíněny právní aspekty sebeobrany, dále psychologie konfliktu a trénink mentální přípravy. Specificky pro teanagery se budeme zabývat problematikou šikany ve škole, či kyberšikany. Součástí výuky bude jak teorie, tak budeme trénovat s úderovými aparáty, dále budeme zkoušet modelové situace ve dvojicích.
Abychom vytvořili bezpečné prostředí, ve kterém se účastníci nebudou bát projevit, chybovat a sdílet svoje poznatky a zkušenosti, zařadíme do každodenního programu hry různého charakteru. Tyto hry budou prostředkem pro poznání sebe a druhých, pro vytvoření skupiny a zdrojem zábavy a legrace.

Další informace a přihlášení je možné zde.