Naši mentoři


Na tomto místě naleznete medailonky lidí, od kterých se učíme, kteří jsou naší inspirací, spolu se stručným představením jejich sebeobranných systémů.Lee Morrison (UK) a Urban Combatives 

06a

Lee Morrison začal trénovat tradiční bojová umění před 25 lety. Od té doby prošel spoustou stylů – karate, čínské, thajské, filipínské styly, ale nevynechal také západní box či řecko-římský zápas. Závodně se také věnoval vzpírání. Své zkušenosti z bojových sportů uplatňoval při práci vyhazovače v nočních klubech, kterou vykonával 10 let. Blíže se začal věnovat tréninkům sebeobrany, pod vedením různých instruktorů, až se rozhodl založit vlastní styl – Urban Combatives, v kterém zúročil své zkušenosti z práce na dveřích a z ulice, kterých nebylo pomálu. Od třinácti let se o sebe musel starat sám, proto také není divu, že není moc nebezpečných situací, kterými by si na ulici neprošel. A kdo jiný by měl znát myšlení a chování pouličních predátorů než ten, kdo mezi nimi mnoho let žil?

Systém Urban Combatives je velmi komplexní systém stavící na souboru taktik a technik založených na jednoduchých úderech a kopech vycházejících z hrubé motoriky (‚hard skills‘), které jsou použitelné i pod velkým stresem, doplněné o znalosti v oblasti ‚soft skills‘ konfliktu – pozornost vůči okolí, vyhnutí se konfliktu, rozeznávaní nebezpečí a budování sebevědomé řeči těla.

Nejlepším shrnutím tohoto systému je citát Lee Morrisona: „Síla, která nás žene k vítězství v konfliktu, vychází z našeho způsobu myšlení a z toho, jak uvažujeme během celého konfliktu. Jednoduše řečeno se jedná o kombinaci úderů a nasazení (impact with attitude).“Jerry Wetzel (USA) a Red Zone Threat Management 

07

Jerry Wetzel, zakladatel systému Red Zone Threat Management, se věnuje tréninku reálné sebeobrany již více než 15 let. V roce 1999 založil Centerline Gym, organizaci zabývající se výlučně vyvíjením účinných postupů a taktik v obraně proti násilí. Sám sebe popisuje jako člověka, který hledá pravdu v bojových sportech, nikoli nereálné fantasie, které nám představují Hollywoodské filmy.

Proto se jeho systém zabývá i psychologickými, emočními a behaviorálními aspekty boje s tím, jak nejlépe obstát v reálných podmínkách konfliktu.

Systém Red Zone Threat Management vychází z technik a taktik, které jsou přístupné lidem na všech tréninkových úrovních a hlavně těm bez jakéhokoliv předchozího tréninku. Tréninky jsou zaměřené jak na boj beze zbraně, tak boj proti zbrani, ať jde o zbraň střelnou či chladnou. Hlavním cílem je vytvoření efektivního a efektního plánu, jak se dostat z konfliktní situace. Jerryho program je zaměřený více na manipulaci s útočníkem a méně na údery, čímž tvoří ideální vyvážení agresivního přístupu Urban Combatives.


Martin Mikolášek (ČR) a RBSD 

08

Martin Mikolášek je hlavním trenérem systému RBSD. Za svůj život si již také prošel mnoha bojovými styly a jak jeho zájem o bojové sporty rostl, rozhodl se zaměřit se spíše na reálné aspekty boje a sebeobranu. Postupně během let sbírání informací na různých seminářích po ČR a světě začal vznikat koncept RBSD, který se nyní rozvinul do sdružení několika klubů rozesetých po České Republice a na Slovensku.

RBSD (Reality Based Self Defence – volně přeloženo jako reálná sebeobrana) je sebeobranný systém, který nestaví pouze na jednom stylu nebo systému. Instruktoři RBSD jsou oficiálními zástupci z více systémů – Urban Combatives, Red Zone Threat Management, S.P.E.A.R. Systém a zkušenosti mají i z mnoha dalších. Hlavními pilíři systému jsou atletická báze – základní dovednosti z boxu a zápasu na zemi spojené s dobrou fyzickou připraveností pro konflikt spolu s reálnou sebeobranou – kam řadíme fyzickou připravenost, technickou připravenost, psychologickou přípravu a mentální trénink a taktickou přípravu.