Lee Morrison (UK) a Urban Combatives

sebeobrana, sebeobrana Brno, sebeobrana pro děti, sebeobrana pro ženy

Systém Urban Combatives je velmi komplexní systém stavící na souboru taktik a technik založených na jednoduchých úderech a kopech vycházejících z hrubé motoriky (‚hard skills‘), které jsou použitelné i pod velkým stresem, doplněné o znalosti v oblasti ‚soft skills‘ konfliktu – pozornost vůči okolí, vyhnutí se konfliktu, rozeznávaní nebezpečí a budování sebevědomé řeči těla.